اینستاگرام/ ماموریت پایان یافت! / توئیت ترامپ به تقلید از جرج بوش

توییت ترامپ به تقلید از جرج بوش بوش/ 6 هفته پس از حمله به عراق بر روی ناو آبراهام لینکلن ایستاد و درحالیکه نوشته بزرگی پشت سر او جلوه می کرد از پایان حمله آمریکا به عراق خبر داد

توییت ترامپ به تقلید از #جرج_بوش
بوش 6 هفته پس از حمله به #عراق بر روی ناو آبراهام لینکلن ایستاد و درحالیکه نوشته بزرگی پشت سر او جلوه می کرد از پایان حمله آمریکا به عراق خبر داد

ارسال دیدگاه