تلگرام/ نیروی نظامی عربی! در سوریه

ولید فارِس مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا درگفت و گو با BBC عربی خواستار استفاده از فرصت موجود برای ایجاد «نیروی عربی» برای «مبارزه با داعش در سوریه شد

ارسال دیدگاه