تلگرام/ آمادگی جهت عملیات نظامی گسترده با نظارت آمریکا در سوریه

«المیادین» به نقل از منبع روس اعلام کرد: افراد مسلح در سوریه برای عملیات نظامی گسترده با نظارت آمریکا آماده می‌شوند. هدف عملیات مذکور ایجاد رژیمی مستقل از دمشق، به پایتختی درعا است

ارسال دیدگاه