تلگرام/ نمی توانیم همه ایرانی ها را از سوریه بیرون کنیم!

«عاموس یادلین» رئیس اسبق اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ با روزنامه «یدیعوت آحارانوت» گفته است: «وقتی‌ به ماه می نگاه می‌کنم، می‌گویم که از سال 1967 به این سو هیچگاه شاهد ماهی به این خطرناکی (ماه می) نبودیم. اسرائیل باید در قبال ایران به‌ شدت احتیاط کند»

رئیس اسبق اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی: نمی توانیم همه ایرانی ها را از سوریه بیرون کنیم!

✡️«عاموس یادلین» رئیس اسبق اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ با روزنامه «یدیعوت آحارانوت» گفته است: «وقتی‌ به ماه می نگاه می‌کنم، می‌گویم که از سال 1967 به این سو هیچگاه شاهد ماهی به این خطرناکی (ماه می) نبودیم. اسرائیل باید در قبال ایران به‌ شدت احتیاط کند»

?وی در ادامه مصاحبه افزود: «حمله ی پیشدستانه نباید خطر یک رویارویی کامل با ایران را برای اسرائیل ایجاد نماید. امیدوارم افراد حاضر در کابینه و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما بدانند که نمی توانیم تمام ایرانی ها را از سوریه خارج کنیم و امیدوارم بدانند چطور به جنگ سر مار ایران (ایران را ماری فرض گرفته اند که سر آن در سوریه است) در نقاط راهبردی سوریه بروند»

?پیوند اظهارات:

Goo.gl/14QjX9

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه