تلگرام/ پمپئو به مقام وزارت رسید

کمیته روابط خارجی سنا باانتصاب«مایک پامپئو» به وزارت خارجه آمریکا موافقت کرد/ رند پال که مخالف وی بود، تغییر نظر داد و یک دموکرات دیگر رای مخالفش را ممتنع کرد و پمپئو به مقام وزارت رسید

ارسال دیدگاه