تلگرام/ حضور دولت آمریکا در توافق اقلیمی پاریس با پرداخت…

مایکل بلومبرگ شهردار سابق نیویورک برای حضور دولت آمریکا در توافق اقلیمی پاریس، ۴.۵ میلیون دلار پرداخت خواهد کرد/وی بیش از 22 میلیارد دلار سرمایه دارد و تلویزیون بلومبرگ متعلق به اوست

ارسال دیدگاه