ایتا/ عدم خروج آمریکا از برجام و تحریم های پیش رو

عدم خروج آمریکا از برجام و تحریم های پیش رو: تحریم بانک مرکزی، تحریم تمام نهادهای بنیاد های اقتصادی، مصادره دارایی های مسئولین، تحریم صدا و سیما، تعقیب حقوق بشری ایران و .... از پیشنهادهای علیرضا نادر از بنگاه آمریکایی رند است

مجازی

ارسال دیدگاه