ایتا/ ضمانت ارز گرام توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا!

دولت آمریکا در سال 2017 بیش از 40 و در سال جاری میلادی به 39 ارز دیجیتالی بواسطه مجوز Form D اجازه فعالیت داده که ارز گرام یکی از آنهاست!

ضمانت ارز گرام توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا!

دولت آمریکا در سال 2017 بیش از 40 و در سال جاری میلادی به 39 ارز دیجیتالی بواسطه مجوز Form D اجازه فعالیت داده که ارز گرام یکی از آنهاست!

ارز گرام در مرحله اول به 81 فرد فروخته شد وتمامی معاملات آن ذیل قوانین آمریکا انجام می شود و بدین صورت دولت آمریکا رسما مفری در دنیا برای معامله ارزهای دیجیتال ذیل قوانین خود فراهم کرده است

ارسال دیدگاه