ایتا/ جنگ ارزی برای ایجاد بی ثباتی در ایران!

پایگاه تحقیقاتی گلوبال ریسرچ در مطلبی از جنگ ارزی آمریکا علیه ایران و تلاش آمریکا برای ایجاد بی ثباتی در ایران خبر داد

ارسال دیدگاه