ایتا/ ترامپ دیوانه نیست..

روند افزایش ارزش سهام کمپانی های برتر اسلحه سازی آمریکایی بعد از سخنرانی 2 بعدازظهر ترامپ تصمیمات ترامپ از روی جنون نیست؛ ترامپ در راستای منافع مجامع نظامی صنعتی آمریکا تصمیم می گیرد؛ همان طور که روسای جمهور سابق آمریکا این طور بوده اند

ارسال دیدگاه