آپارات/ اعتراف برگمن: مقابله با هسته ای ایران از هر راهی

اعتراف رونن برگمن خبرنگار امنیتی رژیم صهیونیستی به نقش موساد و راهبرد رئیس وقت آن (مئیر داگان) در ترور دانشمندان هسته ای ایران

 
اعتراف رونن برگمن خبرنگار امنیتی رژیم صهیونیستی به نقش موساد و راهبرد رئیس وقت آن (مئیر داگان) در ترور دانشمندان هسته ای ایران
 
کانال اندیشکده راهبردی تبیین در آپارات:
 
 
ما را در آپارات دنبال کنید:
 
 
 

ارسال دیدگاه