اینستاگرام/ برای توقف ایران به سوریه حمله کنیم!

وزیر سابق وزارت آموزش رژیم صهیونیستی گفت: "اگر متوجه شویم که روش‌های دیگر باعث تغییر مقاصد ایران نمی‌شوند، آنگاه باید به اهداف رژیم سوریه حمله کنیم."

 

وزیر سابق وزارت آموزش#رژیم_صهیونیستی گفت: “اگر متوجه شویم که روش‌های دیگر باعث تغییر مقاصد ایران نمی‌شوند، آنگاه باید به اهداف رژیم #سوریه حمله کنیم.”

ارسال دیدگاه