ایتا/ موضع برابر با اعراب

انور قرقاش وزیر مشاور در وزارت امور خارجه امارات در نشست «گلوبال سک» در براتیسلاوا: از نگاه اعراب هدف اصلی، بیرون راندن ایران و ترکیه از منطقه و تقویت هسته عربی است. این شرایط فرصت را فراهم  می کند تا ایران از موضع برابر با ما معامله کند

موضع برابر با اعراب
 
❌انور قرقاش وزیر مشاور در وزارت امور خارجه امارات در نشست «گلوبال سک» در براتیسلاوا: از نگاه اعراب هدف اصلی، بیرون راندن ایران و ترکیه از منطقه و تقویت هسته عربی است. این شرایط فرصت را فراهم  می کند تا ایران از موضع برابر با ما معامله کند
 
☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?
 
Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه