اینستاگرام/ تصویر بنای یهود بجای مسجد الاقصی علنی شد!

دیوید فریدمن سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی، تصویر بنای یهود را که قصد دارند بجای #مسجد_الاقصی بسازند نمایان کرد

دیوید فریدمن سفیر #آمریکا در#رژیم_صهیونیستی، تصویر بنای یهود را که قصد دارند بجای #مسجد_الاقصی بسازند نمایان کرد

ارسال دیدگاه