ایتا/ نرمال همان است که ما می گوییم

وزیر خارجه آمریکا در توئیتی نوشت: راهبرد آمریکا در مورد ایران، ایجاد اجماعی جهانی است و این اجماع از رژیم ایران می خواهد کاری را انجام دهد که ما از دیگر کشورها می خواهیم: مانند یک کشور نرمال رفتار کنید

ارسال دیدگاه