رویکرد هند در قبال بازاعمال تحریم‌های ایران چه خواهد بود؟

خروج ایالات‌متحده از برجام، تحریم‌های یک‌جانبه‌ی این کشور را علیه ایران طی بازه‌های زمانی سه و شش‌ماهه بازخواهد گرداند. وزیر امور خارجه‌ی هند در قبال اعمال مجدد تحریم‌ها، اعلام کرده است که این کشور تنها تحریم‌های سازمان ملل را اجرا خواهد کرد، نه تحریم‌های یک‌جانبه‌ی کشورها را.

رویکرد هند در قبال بازاعمال تحریم‌های ایران چه خواهد بود؟
 
?خروج ایالات‌متحده از برجام، تحریم‌های یک‌جانبه‌ی این کشور را علیه ایران طی بازه‌های زمانی سه و شش‌ماهه بازخواهد گرداند. وزیر امور خارجه‌ی هند در قبال اعمال مجدد تحریم‌ها، اعلام کرده است که این کشور تنها تحریم‌های سازمان ملل را اجرا خواهد کرد، نه تحریم‌های یک‌جانبه‌ی کشورها را.
 
❓اما به‌واقع رویکرد این کشور در قبال تحریم‌های آمریکا چه خواهد بود؟
 
 
✍ #تحلیل_کوتاه 
✍✍ #تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین
 
 
? تحلیل و ارزیابی
 
1- هند پس از انجام اصلاحات اقتصادی گسترده در دهه‌ی 1990، رویکرد خود به مسائل سیاست خارجی را نیز عمیقاً تغییر داد و منافع اقتصادی، عملاً جایگاه برتر را در میان دیگر اولویت‌های خارجی این کشور، کسب کرد.
 
2- از آن زمان به بعد، تقریباً تمام کنش‌های سیاست خارجی این کشور، باید در همین چارچوب مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
 
3- در تعامل با ایران، هند با دودسته از تحریم‌ها مواجه خواهد شد:
 
?دسته‌ی اول، تحریم‌های تجاری مربوط به حوزه‌هایی هستند که در زمره‌ی نیازهای این کشور به شمار می‌روند که حیاتی‌ترین آن، انرژی و به‌صورت خاص، نفت است. هند در این حوزه به‌احتمال‌زیاد حد بالایی از خودمختاری را برای خود حفظ خواهد کرد هرچند که تحریم‌های نفتی بر میزان خرید آن کشور بی‌اثر نخواهد بود.
 
?دسته‌ی دوم تحریم‌ها، مربوط به حوزه‌ی مالی است. این حوزه که سرمایه‌گذاری و انتقال درآمدهای نفتی ایران را شامل می‌شود، از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به دسته‌ی اول برخوردار بوده و به‌احتمال‌زیاد روابط دوجانبه را متأثر خواهد نمود.
 
4- همچنین توجه به این نکته بسیار مهم است که هند تا جایی همکاری با ایران را ادامه خواهد داد که به قیمت هزینه‌های گزاف در روابط آن کشور با ایالات‌متحده تمام نشود.
 
 
✍#تحلیل_کوتاه 
✍✍#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین
 
 
☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?
 
Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه