خطوط جدید سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ

اندیشکده راهبردی تبیین- وزیر خارجه ایالات متحده در اولین سخنرانی عمومی خود در بنیاد هریتیج از استراتژی بلندپروازانه ای پرده برداشت که قرار است بعد از خروج ترامپ از برجام اجرایی شود. این استراتژی که محور آن  مقابله با ایران بود در قالب شروطی غیرواقع بینانه از سوی پوپمئو مطرح گردید که بیان داشت توافق … ادامه خواندن خطوط جدید سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ