ایتا/ پول از صهیونیست ها، اجرا از آمریکایی ها!

یک بنیاد صهیونیستی از پروژه ای خبر داده که توسط بنیاد دفاع از دموکراسی ها اجرا شده و هدفش بررسی میزان اثر تحریم های آمریکا بر افزایش نارضایتی مردم ایران از حکومت است!

پول از صهیونیست ها، اجرا از آمریکایی ها!

☢یک بنیاد صهیونیستی از پروژه ای خبر داده که توسط بنیاد دفاع از دموکراسی ها اجرا شده و هدفش بررسی میزان اثر تحریم های آمریکا بر افزایش نارضایتی مردم ایران از حکومت است!

◀️در گزارش مذکور آمده: تاثیر تحریم های اقتصادی بر مردم ایران چیست؟ میزان گستردگی نارضایتی مردم ایران علیه حکومت چقدر است؟ بنیاد Targum Shlishi از پروژه ای مبتکرانه حمایت می کند که رسانه های اجتماعی مردم ایران را تحلیل می کند تا تاثیر تحریم های اقتصادی غربی را بر رژیم ایران ارزیابی و نشانه های نارضایتی گسترده مردم ایران و میزان فساد رژیم ایران را شناسایی کند. این پروژه توسط بنیاد دفاع از دموکراسی ها اجرا می شود!

⛓در ادامه گزارش آمده است: در این پروژه از تکنولوژی رده نظامی رسانه های اجتماعی برای جست و جوی هزاران مکالمه موجود رسانه های اجتماعی استفاده می شود تا مشخص شود که آیا تحریم های اقتصادی، عصبانیت مردم علیه حکومت ایران را از طبقه متوسط و بالا به طبقه کارگری این کشور گسترش می دهد یا خیر. نتایج بدست آمده به متحدین بنیاد دفاع از دموکراسی ها در دولت آمریکا کمک می کند تا اثر تحریم ها را بسنجند و کمک می کند تا با اتهاماتی در این مورد که تحریم ها تنها به مردم عادی ایران آسیب می رساند مقابله کنند. هدف دیگر پروژه، شناسایی حوزه هایی است که در برابر دیگر اقدامات، بیشترین آسیب پذیری را دارند

?پیوند خبر:

https://goo.gl/LNhcB5

☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

http://Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه