ایتا/ رویکرد سایبری آمریکا از تدافعی به تهاجمی تغییر کرده است

نیویورک تایمز گزارش داده وزارت دفاع آمریکا با تقویت فرماندهی سایبری آمریکا و اتخاذ یک رویکرد تهاجمی برای دفاع در برابر حملات سایبری، عملا خطر تقابل و کشمکش با کشورهای خارجی که از حملات سایبری علیه آمریکا حمایت می‌کنند را افزایش داده است

رویکرد سایبری آمریکا از تدافعی به تهاجمی تغییر کرده است

?نیویورک تایمز گزارش داده وزارت دفاع آمریکا با تقویت فرماندهی سایبری آمریکا و اتخاذ یک رویکرد تهاجمی برای دفاع در برابر حملات سایبری، عملا خطر تقابل و کشمکش با کشورهای خارجی که از حملات سایبری علیه آمریکا حمایت می‌کنند را افزایش داده است

❌سال گذشته نیز ژنرال جوزف ووتل از مرکز فرماندهی آمریکا درباره تهاجمی تر شدن رویکرد سایبری آمریکا علیه ایران گفته بود: «دولت ایران تقریبا به طور کامل در آنچه که منطقه خاکستری می نامیم- یعنی فضای مابین رقابت عادی بین المللی و درگیری مسلحانه – عمل می کند و این منطقه برای عملیات سایبری آمادگی کامل دارد. ما در فرماندهی مرکز، راه های رقابت در آن منطقه خاکستری را در دست بررسی داریم و یکدست کردن عملیات سایبری به مثابه بخشی ازنگرش کل گرایانه ، قسمت حساس نگرش را تشکیل می دهد.»

☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

http://Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه