ایتا/ تأسیس «نیروی فضایی» به دستور ترامپ

با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، شاخه ششمی به ارتش این کشور که نیروی فضایی هستند باید اضافه شود تا در فضا بر دیگر کشورها غلبه داشته باشند و به نفع امنیت ملی و اشتغال زایی آمریکا کار کنند

تأسیس «نیروی فضایی» به دستور ترامپ

?با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، شاخه ششمی به ارتش این کشور که نیروی فضایی هستند باید اضافه شود تا در فضا بر دیگر کشورها غلبه داشته باشند و به نفع امنیت ملی و اشتغال زایی آمریکا کار کنند

?ترامپ همچنین غیر قابل قبول دانست که چین یا روسیه اجازه پیدا کنند تا در فضا پیشتاز بر آمریکا باشند

ایسنا

☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

http://Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه