ایتا/ روابط با دمشق، شعار تنها کاندیدای زن ترکیه

«مرال اکشنر»، تنها کاندیدای زن انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در مقابل تجمع مردم استانبول سخنرانی کرد و اولین اقدام خود بعد از پیروزی در انتخابات را بهبود روابط با سوریه و بازگرداندن آوارگان این کشور به کشورشان دانست

روابط با دمشق، شعار تنها کاندیدای زن ترکیه

➕«مرال اکشنر»، تنها کاندیدای زن انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در مقابل تجمع مردم استانبول سخنرانی کرد و اولین اقدام خود بعد از پیروزی در انتخابات را بهبود روابط با سوریه و بازگرداندن آوارگان این کشور به کشورشان دانست

?او همچنین هزینه چهار میلیون آواره سوری که به گفته او در ترکیه حضور دارند را معادل 32 میلیارد دلار برای این کشور برشمرد

?انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه امروز برگزار می شود

☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه