ایتا/ انتقال شیخ قاسم به بیمارستان

شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی مردم بحرین که در نارضایتی های اخیر این کشور با سلب تابعیت، حصر خانگی و مصدود کردن وجوهات شرعی مردم از سوی نیروهای امنیتی روبرو شد، حال وخیمی پیدا کرده است

انتقال شیخ قاسم به بیمارستان

♨️شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی مردم بحرین که در نارضایتی های اخیر این کشور با سلب تابعیت، حصر خانگی و مصدود کردن وجوهات شرعی مردم از سوی نیروهای امنیتی روبرو شد، حال وخیمی پیدا کرده است

?اخبار وخامت حال رهبر شیعیان بحرین از قبل هم رسیده بود و مداوا در خانه او توسط نیروهای امنیتی و تحت تدابیر شدید امنیتی انجام می شد که به نظر می رسد به دلیل تشدید بیماری راهی بیمارستان شده است

☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه