ایتا/ امنیت زنان کشورهای عربی بدتر از همیشه

با اینکه حقوق زنان در کشورهای عربی در حال توسعه است و آخرین نمونه آن رانندگی زنان سعودی است؛ اما پژوهش ها نشان می دهد 11.4 درصد تعرض و آزار جنسی از سال 2015 تا 2016 افزایش یافته است

امنیت زنان کشورهای عربی بدتر از همیشه

?با اینکه حقوق زنان در کشورهای عربی در حال توسعه است و آخرین نمونه آن رانندگی زنان سعودی است؛ اما پژوهش ها نشان می دهد 11.4 درصد تعرض و آزار جنسی از سال 2015 تا 2016 افزایش یافته است

〽به طور کلی 120 هزار زن از 49 کشور اسلامی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که 15 هزار نفر از آنها مربوط به زنان سعودی هستند. از این تعداد زن سعودی 25 درصد قربانی آزار لمس بدن شده اند

?برخی منتقدان عربستان سعودی راهکارهای بن سلمان را نقد می کنند که از طرفی مبارزه با آزار جنسی و دادن حقوق زنان را پیش می گیرند و از طرف دیگر فعالان مدنی را سرکوب و راهی زندان می کنند

ایرنا

☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

http://Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه