ایتا/ دوستی خاله خرسه با مردم ایران!

لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در صفحه مجازی توییتر و فیسبوک خود به زبان فارسی مطلب نوشت که با سوار شدن بر دشواری های اقتصادی ایران ادعاهایی در مورد سیاست خارجی و داخلی ایران کرد

دوستی خاله خرسه با مردم ایران!

⚜لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در صفحه مجازی توییتر و فیسبوک خود به زبان فارسی مطلب نوشت که با سوار شدن بر دشواری های اقتصادی ایران ادعاهایی در مورد سیاست خارجی و داخلی ایران کرد

?لیبرمن با ژست داشتن چهره حق و نگران ایران پرسید «آیا می دانید پول شما به کجا می رود؟» و همچنین مدعی شد که برای رفع مشکل آب ایران راه حل هایی را می تواند ارائه کند

☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

http://Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه