ایتا/ موشک سازی کره شمالی ادامه دارد

روزنامه «وال استریت ژورنال» بر اساس گفته های محققان گزارش داد که تصاویر ماهواره ای نشان می دهد تاسیسات موشک های بالستیک سوخت جامد همچنان تولید می شود که این کشور می تواند از آن برای حمله بدون هشدار با سلاح هسته ای به تشکیلات نظامی آمریکا استفاده کند

موشک سازی کره شمالی ادامه دارد

روزنامه «وال استریت ژورنال» بر اساس گفته های محققان گزارش داد که تصاویر ماهواره ای نشان می دهد تاسیسات موشک های بالستیک سوخت جامد همچنان تولید می شود که این کشور می تواند از آن برای حمله بدون هشدار با سلاح هسته ای به تشکیلات نظامی آمریکا استفاده کند

☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه