آپارات/ کانالی که بستنش به مصلحت نیست

خانم موگرینی از کانالی که بستنش به مصلحت نیست حرف زده است...

خانم موگرینی از کانالی که بستنش به مصلحت نیست حرف زده است…

کانال اندیشکده راهبردی تبیین در آپارات:

https://www.aparat.com/tabyincenter

برای از دست ندادن فیلم های جدید، ما را در آپارات دنبال کنید:

https://goo.gl/1xgwdr

ارسال دیدگاه