ایتا/ بوی توطئه رسانه ای

در حالی که «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران برای رسیدن به توافق مشترک بین ایران و کشورهای اروپایی به برخی از کشورها سفر کرده است، از چند روز گذشته خط رسانه ای تازه ای دیده می شود که به نظر می رسد سعی دارد افکار عمومی را برای تروریستی خواندن و فشار بر ایران آماده کند

بوی توطئه رسانه ای

?در حالی که «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران برای رسیدن به توافق مشترک بین ایران و کشورهای اروپایی به برخی از کشورها سفر کرده است، از چند روز گذشته خط رسانه ای تازه ای دیده می شود که به نظر می رسد سعی دارد افکار عمومی را برای تروریستی خواندن و فشار بر ایران آماده کند

1-?چند روز گذشته خبری از سوی دستگاه اطلاعات بلژیک انتشار یافت که مدعی شد یک دیپلمات ایرانی با کسانی که قصد بمبگذاری در نشست منافقین را داشته اند در ارتباط بوده و اکنون بازداشت شده است

2-?خبر دوم برای دیروز بود که این بار به نقل از سرویس اطلاعاتی هلند و در ادامه خبر اول مطرح شد. این سرویس اعلام کرد دو تن از کارکنان سفارت ایران در هلند از این کشور اخراج شدند. گمانه زنی این رسانه ها اینگونه است که این اخراج به دلیل بحث بمبگذاری در نشست منافقین یا پیرامون قتل محمد رضا کلاهی (متهم اصلی پرونده انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر 1360 که بعد از آن در هلند پناهندگی گرفت) بوده است

3-?خبر سوم نیز امروز منتشر شد و به نظر می رسد در راستای همین خط رسانه ای را گرفته است مبنی بر این که عامل شلیک به شهردار گنجه در باکوی آذربایجان شخصی است که به مدت هشت ماه در شهر قم اقامت داشته و سپس برای تعلیم نظامی راهی سوریه شده بود

?به نظر می رسد آمریکایی ها و شبکه های امنیتی آن در این صحنه سازی های جدید برای برهم زدن توافق ایران و اروپا، منزوی کردن و بستن راه های تنفسی ایران و پر رنگ کردن عبارت «ایران بزرگترین حامی تروریسم» تلاش می کنند

☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

 

Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه