ایتا/ ترامپ اتحادیه اروپا را دشمن خواند

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی بی سابقه اتحادیه اروپا را در زمینه تجاری، دشمن ایالات متحده آمریکا دانست و اشاره او به دشمنی اتحادیه اروپا در شرایطی صورت گرفت که خبرنگار شبکه CBS از ترامپ سوال می پرسد که "به نظر او بزرگترین رقیب و بزرگترین دشمن آمریکا در جهان چه کسی است؟

ترامپ اتحادیه اروپا را دشمن خواند

?«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی بی سابقه اتحادیه اروپا را در زمینه تجاری، دشمن ایالات متحده آمریکا دانست و اشاره او به دشمنی اتحادیه اروپا در شرایطی صورت گرفت که خبرنگار شبکه CBS از ترامپ سوال می پرسد که “به نظر او بزرگترین رقیب و بزرگترین دشمن آمریکا در جهان چه کسی است؟

?رئیس جمهور آمریکا با قرار دادن اتحادیه اروپا به عنوان دشمن در کنار چین و روسیه اظهار داشت که البته این به معنی این نیست که آنها بد هستند اما آنها می خواهند سود کنند و ما هم می خواهیم سود کنیم. ما شروع کرده ایم به سود کردن و آنها برای ما رقیب هستند

☘کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی☘اندیشکده راهبردی تبیین☘

Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه