ایتا/ مساله خروج ایران از سوریه به روایت «اندیشکده رند»

اندیشکده رند به قلم دو تن از تحلیلگران این مرکز یادداشتی منتشر کردند که ضمن تمجید از طرح محدود ساختن نفوذ ایران در سوریه اذعان کردند که " ایالات متحده "نمی‌تواند" ایران را مجبور به یک عقب‌نشینی کامل [از سوریه] نماید" و همچنین " اسرائیل فاقد برتری هوایی مطلق یا اطلاعات، ارزیابی و شناسایی لازم برای یافتن تمام واحدهای عملیاتی مرتبط با ایران در این کشور [سوریه] است"

مساله خروج ایران از سوریه به روایت «اندیشکده رند»

اندیشکده رند به قلم دو تن از تحلیلگران این مرکز یادداشتی منتشر کردند که ضمن تمجید از طرح محدود ساختن نفوذ ایران در سوریه اذعان کردند که ” ایالات متحده “نمی‌تواند” ایران را مجبور به یک عقب‌نشینی کامل [از سوریه] نماید” و همچنین ” اسرائیل فاقد برتری هوایی مطلق یا اطلاعات، ارزیابی و شناسایی لازم برای یافتن تمام واحدهای عملیاتی مرتبط با ایران در این کشور [سوریه] است”

☘کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی☘اندیشکده راهبردی تبیین☘

Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه