ایتا/ رد موضوع پیغام ایران برای ترامپ

«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی که در محافل پرسیده می شود مبنی بر اینکه ایران پیام خود را به وسیله «پوتین» به «ترامپ» رسانده است آن را تکذیب کرد و گمانه زنی برخی دانست

رد موضوع پیغام ایران برای ترامپ

?«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی که در محافل پرسیده می شود مبنی بر اینکه ایران پیام خود را به وسیله «پوتین» به «ترامپ» رسانده است آن را تکذیب کرد و گمانه زنی برخی دانست

?او همچنین دیدار این دو رئیس جمهور را از پیش تعیین شده و در راستای مسائل دو کشور دانست و افزود: ولایتی در سفر به مسکو و در دیدار با پوتین پیام مقام معظم رهبری را ارائه کرد

☘کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی☘اندیشکده راهبردی تبیین☘

Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه