ایتا/ توئیتی که خاویر سولانا حذف کرد!

می دانستیم در ترکیه قرار است کودتا شود؛ کمک نکردیم و ناتو باید از ترکیه عذر خواهی کند

 

توئیتی که خاویر سولانا حذف کرد!

می دانستیم در ترکیه قرار است کودتا شود؛ کمک نکردیم و ناتو باید از ترکیه عذر خواهی کند

ارسال دیدگاه