انگلیس و اتحادیه‌ی اروپا؛ برگزیت سخت یا نرم؟

با گذشت بیش از 14 ماه از همه‌پرسی برگزیت و نزدیک شدن به پایان موعد دوساله‌ی اجرایی شدن آن، بحث‌ها و جدل‌های سیاسی در بریتانیا راجع به این سیاست، همچنان ادامه دارد. بااین‌حال، مباحث اصلی نه حول اصل خروج، بلکه ی نحوه‌ی انجام آن است.

انگلیس و اتحادیه‌ی اروپا؛ برگزیت سخت یا نرم؟

📝 با گذشت بیش از 14 ماه از همه‌پرسی برگزیت و نزدیک شدن به پایان موعد دوساله‌ی اجرایی شدن آن، بحث‌ها و جدل‌های سیاسی در بریتانیا راجع به این سیاست، همچنان ادامه دارد.

بااین‌حال، مباحث اصلی نه حول اصل خروج، بلکه ی نحوه‌ی انجام آن است.

✍#تحلیل_کوتاه
✍✍#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

💡 تحلیل و ارزیابی

1- برگزیت نرم به معنای حصول توافق جهت تنظیم نوع روابط انگلیس با اتحادیه‌ی اروپا در دوره‌ی پسابرگزیت و تداوم رابطه‌ی حداکثری با آن اتحادیه است. در مقابل، برگزیت سخت به خروج بدون توافق اشاره دارد.

2- آنچه سیاستمداران انگلیسی را در قبال برگزیت به دو دسته‌ی اصلی تقسیم کرده، خروج با توافق یا بدون توافق با اتحادیه‌ی اروپاست. درصورتی‌که انگلیس بدون هرگونه توافقی از اتحادیه خارج شود، تجارت میان این کشور و اتحادیه‌ی اروپا عملاً تنها با تکیه ‌بر قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود و با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

3- ازآنجایی‌که اتحادیه‌ی اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری انگلیس است، خروج بدون توافق می‌تواند منجر به متأثر شدن میزان صادرات انگلیس به اعضای اتحادیه و همچنین تحت تأثیر قرار گرفتن قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی مردم شود. به همین دلیل، رئیس سابق کمیته‌ی روابط خارجی پارلمان اروپا خواستار برگزاری مجدد همه‌پرسی برگزیت شده است.

4- بااین‌حال، به نظر می‌رسد ترزا می با پررنگ‌تر کردن خروج سخت و بدون توافق، در پی کسب امتیاز بیشتر و به دست آوردن توافقی است که بتواند منتقدان داخلی‌اش را راضی کند.

5- درصورتی‌که توافق مذکور تا سه ماه دیگر به دست نیاید، انگلیس عملاً باید اتحادیه‌ی اروپا را بدون توافق ترک کند.

✍#تحلیل_کوتاه
✍✍#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

☘ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

Eitaa.com/joinchat/1881014274Cd314e9fec6

ارسال دیدگاه