عراق مقابل تحریم های آمریکا علیه ایران

«فواد معصوم» رئیس جمهور عراق در واکنش به تحریم های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که پایبندی به تحریم های تحمیلی آمریکا علیه ایران برای کشورش دشوار است و ماهیت روابط ایران و عراق، منافع مشترک و مسائل دیگر موجب می شود تا پایبندی بغداد به تحریم های واشنگتن علیه ایران دشوار باشد

عراق مقابل تحریم های آمریکا علیه ایران

«فواد معصوم» رئیس جمهور عراق در واکنش به تحریم های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که پایبندی به تحریم های تحمیلی آمریکا علیه ایران برای کشورش دشوار است و ماهیت روابط ایران و عراق، منافع مشترک و مسائل دیگر موجب می شود تا پایبندی بغداد به تحریم های واشنگتن علیه ایران دشوار باشد

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه