10 هزار ترور در بغداد

فرمانده نظامی بغداد از ترور 10 هزار نفر طی دو ماه گذشته در این شهر پرده برداشت که به گفته او این آمار به نسبت آمار سال های قبل در این شهر پایین آمده است

10 هزار ترور در بغداد

فرمانده نظامی بغداد از ترور 10 هزار نفر طی دو ماه گذشته در این شهر پرده برداشت که به گفته او این آمار به نسبت آمار سال های قبل در این شهر پایین آمده است

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه