عمار حکیم: وظیفه ما ایستادن کنار ایران است

«سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق در جمع نخبگان و نمایندگان و مسئولین جریان الحکمه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در معرض فشار و تحریم است و وظیفه دینی و اخلاقی ما حکم می کند که کنار این کشور بایستیم؛ چرا که این کشور در کلیه بحران‌ها کنار ما ایستاد

عمار حکیم: وظیفه ما ایستادن کنار ایران است

🔰«سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق در جمع نخبگان و نمایندگان و مسئولین جریان الحکمه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در معرض فشار و تحریم است و وظیفه دینی و اخلاقی ما حکم می کند که کنار این کشور بایستیم؛ چرا که این کشور در کلیه بحران‌ها کنار ما ایستاد

☑️او همچنین افزود: ” گمان نمی‌کنم که جمهوری اسلامی ایران میلی به جنگ داشته باشد آمریکا و منطقه نیز جنگ را به نفع خود نمی‌بینند”

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه