حمله تروریستی به پارلمان انگلستان

برخورد یک خودرو به نرده های ساختمان پارلمان انگلستان در لندن امروز اتفاق افتاد که پلیس این حادثه را تروریستی دانست. هویت مهاجم هنوز اعلام نشده و در این حادثه چند آسیب دیده به بیمارستان منتقل شدند و هنوز آمار دقیقی ارائه نشده است

حمله تروریستی به پارلمان انگلستان

برخورد یک خودرو به نرده های ساختمان پارلمان انگلستان در لندن امروز اتفاق افتاد که پلیس این حادثه را تروریستی دانست. هویت مهاجم هنوز اعلام نشده و در این حادثه چند آسیب دیده به بیمارستان منتقل شدند و هنوز آمار دقیقی ارائه نشده است

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه