طرح حمله به ایران بلوف بود!

روزنامه «هاآرتص» در مقاله ای به نقل از «دنیل سوبلمان» استاد روابط بین الملل دانشگاهی در قدس اشغالی نوشت: «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «ایهود باراک» وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی در دوران ریاست جمهوری اوباما تلاش کردند تا فضای حمله به ایران را به وجود آورند تا اوباما را به تحریم کردن ایران ترغیب کنند

طرح حمله به ایران بلوف بود!

🔲روزنامه «هاآرتص» در مقاله ای به نقل از «دنیل سوبلمان» استاد روابط بین الملل دانشگاهی در قدس اشغالی نوشت: «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «ایهود باراک» وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی در دوران ریاست جمهوری اوباما تلاش کردند تا فضای حمله به ایران را به وجود آورند تا اوباما را به تحریم کردن ایران ترغیب کنند

💠این استاد دانشگاه فضای «ترس از جنگ» را عامل چانه زنی رژیم صهیونیستی در برابر آمریکا دانست که باعث شده بود تا واشنگتن نگران جنگ در منطقه و آسیب دیدن منافع خود در این منطقه شود

🔹متن اصلی مقاله:

Goo.gl/nbVHzU

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه