اینستاگرام/ افزایش دارایی های عربستان سعودی در آمریکا

مرآة البحرین» نوشت:عربستان سعودی دارایی های خود را در خزانه داری آمریکا طی یک ماه از 2.8 به 164.9 میلیارد دلار افزایش داد

مرآة البحرین» نوشت:عربستان_سعودی دارایی های خود را در خزانه داری آمریکا طی یک ماه از 2.8 به 164.9 میلیارددلار افزایش داد

#اندیشکده_راهبردی_تبیین
#الشجرة_الملعونة
#الشجره_الملعونه

ارسال دیدگاه