ابراز عقیده مساوی با گردن زدن!

واشنگتن پست در سرمقاله دیروز خود نوشت که رفتار عربستان در زندانی و اعدام کردن مخالفینش نشان می دهد حکومتی از قرون وسطا بجا مانده که نمی تواند برنامه های نوسازی خود را اجرایی کند و نمی تواند ابراز تمام عقاید و سلیقه ها را بشنود. ابراز عقیده مساوی است با "گردن زدن"

ابراز عقیده مساوی با گردن زدن!

📝واشنگتن پست در سرمقاله دیروز خود نوشت که رفتار عربستان در زندانی و اعدام کردن مخالفینش نشان می دهد حکومتی از قرون وسطا بجا مانده که نمی تواند برنامه های نوسازی خود را اجرایی کند و نمی تواند ابراز تمام عقاید و سلیقه ها را بشنود. ابراز عقیده مساوی است با “گردن زدن”

〽️در این نوشته برای مثال به دختر شیعه 29 ساله ای اشاره می کند که به همراه همسرش از سال 2015 بدون محاکمه در بازداشت به سر می برند. او به دنبال پایان دادن به تبعیض نژادی علیه شیعیان و آزادی زندانیان سیاسی است

🔲 این سرمقاله در ادامه اشاره دارد که با این وضعیت عربستان، امکان ندارد این کشور از رفتارهای قرون وسطایی دور شود و تنها کشوری که قدرت لازم برای مجاب کردن عربستان را دارد، آمریکا است که بزرگترین دموکراسی دنیا است

🔹متن اصلی سرمقاله:

Goo.gl/EpkqqX

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه