کاهش اختیارات پسر پادشاه

خبرگزاری «رویترز» از توقف فروش سهام شرکت ملی نفت آرامکو عربستان سعودی خبر داد و اعلام کرد خود شخص پادشاه این کشور یعنی «ملک سلمان» با مشورت برخی از خاندان سلطنتی و مدیران ارشد نفتی این تصمیم را گرفته است

کاهش اختیارات پسر پادشاه

📡خبرگزاری «رویترز» از توقف فروش سهام شرکت ملی نفت آرامکو عربستان سعودی خبر داد و اعلام کرد خود شخص پادشاه این کشور یعنی «ملک سلمان» با مشورت برخی از خاندان سلطنتی و مدیران ارشد نفتی این تصمیم را گرفته است

👁‍🗨به گزارش این خبرگزاری تصمیم پادشاه ضربه ای شدید به برنامه های اقتصادی «محمد بن سلمان» در چشم انداز 2030 خواهد زد و این خبرگزاری همچنین به نقل از منابع خود گفت که پادشاه، اختیارات پسرش را کاهش داده است

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه