اروپا همچنان مخالف فعالیت های منطقه ای ایران!

فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گزارش جدید آژانس بین المللی اتمی و تایید پایبندی ایران به تعهدات برجامی را خبر خوب دانست اما نگرانی جدی اروپایی ها را فعالیت های منطقه ای ایران خواند!

اروپا همچنان مخالف فعالیت های منطقه ای ایران!

〽️«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گزارش جدید آژانس بین المللی اتمی و تایید پایبندی ایران به تعهدات برجامی را خبر خوب دانست اما نگرانی جدی اروپایی ها را فعالیت های منطقه ای ایران خواند!

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه