پایبندی ایران برای دوازدهمین بار تایید شد

«کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی در وین از تایید انتشار دوازدهمین گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص راستی آزمایی اجرای برجام گفت و همچنین تاکید کرد: "این گزارش تصریح می‌کند، آژانس هیچ مشکلی در فرایند بازرسی‌ و دسترسی به سایت‌های مربوطه نداشته است. این گزارش همچنین به موضوع برنامه ایران برای ساخت پیشران هسته‌ای پرداخته و اذعان می‌کند که ایران داده‌های مربوطه را در این خصوص در اختیار آژانس قرار داده است"

پایبندی ایران برای دوازدهمین بار تایید شد

«کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی در وین از تایید انتشار دوازدهمین گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص راستی آزمایی اجرای برجام گفت و همچنین تاکید کرد: “این گزارش تصریح می‌کند، آژانس هیچ مشکلی در فرایند بازرسی‌ و دسترسی به سایت‌های مربوطه نداشته است. این گزارش همچنین به موضوع برنامه ایران برای ساخت پیشران هسته‌ای پرداخته و اذعان می‌کند که ایران داده‌های مربوطه را در این خصوص در اختیار آژانس قرار داده است”

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه