اینستاگرام/ پارلمان انگلستان تحت نظارت صهیونیست ها…

به تازگی ویدیوی جنجالی صحبت های سال 2010 «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر  انگلیس منتشر شده است که در آن فاش می کند سخنان قانون گذاران انگلیسی را رژیم صهیونیستی به آنها دیکته می کند و ادعا دارد که لیست برخی از این نمایندگان پارلمان را دارد

پارلمان انگلستان تحت نظارت صهیونیست ها

به تازگی ویدیوی جنجالی صحبت های سال 2010 «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر #انگلیس منتشر شده است که در آن فاش می کند سخنان قانون گذاران انگلیسی را #رژیم_صهیونیستی به آنها دیکته می کند و ادعا دارد که لیست برخی از این نمایندگان پارلمان را دارد

#اندیشکده_راهبردی_تبیین

ارسال دیدگاه