گامی نزدیکتر به استیضاح ترامپ!

واشنگتن پست:براساس نظرسنجی WP و ABC، شصت درصد رای دهندگان از عملکرد ترامپ ناراضی هستند و این میزان حتی از نظرسنجی استیضاح نیکسون در زمان بحران واترگیت نیز بدتر است

گامی نزدیکتر به استیضاح ترامپ!

واشنگتن پست:براساس نظرسنجی WP و ABC، شصت درصد رای دهندگان از عملکرد ترامپ ناراضی هستند و این میزان حتی از نظرسنجی استیضاح نیکسون در زمان بحران واترگیت نیز بدتر است

ارسال دیدگاه