تهدید نظامی عراق به بهانه ایران

«آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به نقل از روزنامه «جورزالم پست» گفت که در برابر تهدید ایران ما خود را به سوریه محدود نمی کنیم. "اسرائیل از حداکثر آزادی عمل برخوردار است" و مهم نیست که این تهدید کجا باشد

تهدید نظامی عراق به بهانه ایران

💣«آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به نقل از روزنامه «جورزالم پست» گفت که در برابر تهدید ایران ما خود را به سوریه محدود نمی کنیم. “اسرائیل از حداکثر آزادی عمل برخوردار است” و مهم نیست که این تهدید کجا باشد

⁉️این صحبت لیبرمن در پاسخ به سوال خبرنگار این روزنامه بود که پرسید آیا ممکن است رژیم صهیونیستی به مواضعی در کشور عراق نیز حمله کند؟

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه