ممانعت ترامپ از انتشار گزارش مولر

«رودی جولیانی» وکیل دونالد ترامپ در سخنانی با نشریه «نیویورکر» در مورد پرونده ارتباط ترامپ و روسیه گفت که رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از انتشار گزارش نهایی «رابرت مولر»، بازرس ویژه پرونده ارتباط کمپین انتخاباتی ترامپ با روسیه احتمالا از امتیاز قدرت استفاده کند

ممانعت ترامپ از انتشار گزارش مولر

«رودی جولیانی» وکیل دونالد ترامپ در سخنانی با نشریه «نیویورکر» در مورد پرونده ارتباط ترامپ و روسیه گفت که رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از انتشار گزارش نهایی «رابرت مولر»، بازرس ویژه پرونده ارتباط کمپین انتخاباتی ترامپ با روسیه احتمالا از امتیاز قدرت استفاده کند

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه