دولت آمریکا از تجربه ها باید درس بگیرد

توماس پیکرینگ» سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل در «نیوز آبزرور» نوشت که سیاست های جدید دولت (ترامپ) در قبال ایران شانسی برای تغییر نظام یا تغییر رفتار (ایران) ندارد و سیاست های فشار علیه ایران دور از دسترس است

دولت آمریکا از تجربه ها باید درس بگیرد

➕«توماس پیکرینگ» سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل در «نیوز آبزرور» نوشت که سیاست های جدید دولت (ترامپ) در قبال ایران شانسی برای تغییر نظام یا تغییر رفتار (ایران) ندارد و سیاست های فشار علیه ایران دور از دسترس است

🔘پیکرینگ ادامه داد: دولت های آمریکا باید از تجربه های گذشته درس گرفته باشند که تلاش برای فشار آوردن، منزوی و خفه کردن اقتصادی کشور دشمن به ندرت اثربخش خواهد بود و برای مصداق صحبت های خود به تلاش های ناموفق آمریکا در کوبا، عراق و سپس ایران پرداخت که سیا در سال 1953 (کودتای 28 مرداد) دولت منتخب مردم را عزل و پادشاه مستبد را بر سر قدرت گذاشت

🔹لینک اصلی مطلب:

Goo.gl/6mu7qK

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه