بوش و غنی سازی ایران

جان کری وزیر خارجه پیشین و سناتور اسبق آمریکایی در کتاب جدید خود با عنوان « هر روز فرصتی دیگر است» (Every Day Is Extra) و در فصل مربوط به ایران نوشته است: «از گفت‌و‌گوهای خصوصی‌ام فهمیدم که به رغم موضع علنی دولت بوش، این دولت در خفا و به صورت خصوصی موافق ایده(غنی سازی ایران) بود هر چند آنها هرگز درباره اینکه ساختار یا سطوح (غنی سازی) چگونه باشد، به جمع‌بندی و نتیجه نرسیدند»

بوش و غنی سازی ایران

◻️جان کری وزیر خارجه پیشین و سناتور اسبق آمریکایی در کتاب جدید خود با عنوان « هر روز فرصتی دیگر است» (Every Day Is Extra) و در فصل مربوط به ایران نوشته است: «از گفت‌و‌گوهای خصوصی‌ام فهمیدم که به رغم موضع علنی دولت بوش، این دولت در خفا و به صورت خصوصی موافق ایده(غنی سازی ایران) بود هر چند آنها هرگز درباره اینکه ساختار یا سطوح (غنی سازی) چگونه باشد، به جمع‌بندی و نتیجه نرسیدند»

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه