اینستاگرام/ آیا ترامپ برای خاطر تجارت و آینده فرزندانش تسلیم می شود؟

«دیک کریکوس» در نشنال اینترست از سخت بودن استیضاح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نوشت و اشاره داشت که فارغ از حاشیه ها همیشه در تاریخ استیضاح یک رئیس جمهور کار سختی بوده و این بار سخت تر هم شده است چرا که نظرسنجی ها نشان می دهد دموکرات ها احتمالا می توانند اکثریت مجلس نمایندگان را به دست بگیرند؛ اما کنترل مجلس سنا هم مهم است

 

آیا  ترامپ برای خاطر تجارت و آینده فرزندانش تسلیم می شود؟

 

«دیک کریکوس» در نشنال اینترست از سخت بودن#استیضاح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نوشت و اشاره داشت که فارغ از حاشیه ها همیشه در تاریخ استیضاح یک رئیس جمهور کار سختی بوده و این بار سخت تر هم شده است چرا که #نظرسنجی ها نشان می دهد دموکرات ها احتمالا می توانند اکثریت مجلس نمایندگان را به دست بگیرند؛ اما کنترل مجلس سنا هم مهم است
این نویسنده تاکید کرد که مشکلات ترامپ، ابعاد دیگری دارد؛ برای مثال اگر دموکرات ها تنها مجلس نمایندگان را در دست بگیرند، همه کمیته های سیاست خارجی، اطلاعات، خدمات مسلح و مالیات در دست آنها است؛ پس ممکن است بر موضوع توطئه #ترامپ با روسیه (قضیه دخالت#روسیه در انتخابات و پیروزی ترامپ) یا فشارهای داخلی دیگری که الان هم بر سر راه ترامپ گذاشته اند تمرکز کنند تا با او وارد معامله شوند
او همچنین افزود: بحث هایی در مورد فرزندان ترامپ مطرح است که اگر او با دموکرات ها وارد#معامله نشود ممکن است در آینده چند فرزندش به زندان راهی شوند؛ که البته ترامپ با توجه به اینکه تاجری برجسته است و در دهه هفتم زندگی خود به سر می برد، به احتمال زیاد برای نجات تجارت و فرزندان خود، تسلیم شود 🔸پیوند اصلی یادداشت: Goo.gl/ubHdNb

#اندیشکده_راهبردی_تبیین 

ارسال دیدگاه