بولتون: اجازه نمی دهیم از آمریکا و اسرائیل تحقیق شود

جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ برگزاری دادگاه بین المللی کیفری علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی را خطرناک توصیف کرد و گفت: "در صورتی‌ که دیوان بین ‌المللی کیفری به محاکمه ما یا اسرائیل یا دیگر هم پیمانان ما اقدام کند، آن را تحریم خواهیم کرد" و همچنین افزود: "آمریکا به شکل مداوم از دوست و هم پیمان خود یعنی اسرائیل حمایت خواهد کرد"

بولتون: اجازه نمی دهیم از آمریکا و اسرائیل تحقیق شود

جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ برگزاری دادگاه بین المللی کیفری علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی را خطرناک توصیف کرد و گفت: “در صورتی‌ که دیوان بین ‌المللی کیفری به محاکمه ما یا اسرائیل یا دیگر هم پیمانان ما اقدام کند، آن را تحریم خواهیم کرد” و همچنین افزود: “آمریکا به شکل مداوم از دوست و هم پیمان خود یعنی اسرائیل حمایت خواهد کرد”

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه